Klachtenprocedure Paradisio Online Webshop

Paradisio hoopt natuurlijk steeds dat alle klanten 100% tevreden zijn. Als de klant toch suggesties of opmerkingen zou hebben over de diensten van Paradisio, kan de klant Paradisio contacteren. Paradisio doet er alles aan om je e-mail binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die Paradisio afsluit met de klanten, ongeacht de woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Sinds 1 juni 2015 kan je als klant ook terecht bij de Consumentenombudsdienst. De Consumentenombudsdienst is gevestigd in de Koning Albert II-laan 8 in Brussel en is te bereiken via:

Bij geschillen met grensoverschrijdend karakter kan de klant bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang als eerste alle nieuwtjes!