Welke autostoel heeft mijn kind nodig?

Welke autostoel heeft mijn kind nodig?


Categorie Gewicht Leeftijd Lengte
Baby 0 tot 13 kg 0 tot 15 maanden

40 tot 83 cm

Baby + Peuter 0 tot 18 kg 0 tot 4,5 jaar

40 tot 105 cm

Peuter 9 tot 18 kg 9 maanden tot 4,5 jaar 68 tot 105 cm
Peuter + Kleuter 9 tot 36 kg 9 maanden tot 12 jaar 67 tot 150 cm
Kleuter 15 tot 36 kg 3 tot 12 jaar 100 tot 150 cm

Wetgeving

De Europese richtlijnen UN-ECE R44/04 en de recentere UN-ECE R129 (i-Size richtlijn, goedgekeurd door de economische commissie van de verenigde naties) zijn beide thans geldende richtlijnen die voorschrijven waaraan de autostoelen dienen te voldoen en zijn daarom een minimum norm voor elke autostoel die respectievelijk onder een van deze labels op de markt wordt gebracht. Een autostoel die de oranje sticker met het opschrift "ECE R44/04" of "i-Size (R129)" niet heeft, kan daarom onwettig blijken en niet langer worden gebruikt (ECE R44/01 en ECE R44/02 bijvoorbeeld mogen niet langer worden gebruikt, ECE R44/03 mag nog worden gebruikt, maar niet langer worden verkocht).

In België verplicht de wetgever het gebruik van een autostoel tot de lengte van 135 cm. In de meeste van onze buurlanden is dit echter tot 150 cm, hou hiermee rekening bij reizen in het buitenland.

Verklaring van het ECE label

 1. aanduiding van de categorie waarvoor het kinderzitje is goedgekeurd: universeel, semi-universeel of voertuigspecifiek (hiervoor dient u na te gaan of het zitje voor uw wagen is goedgekeurd)
 2. goedgekeurd voor lichaamsgewicht
 3. "Y" betekent dat dit kinderzitje een vijfpuntsgordel met kruisgordel heeft
 4. Europees keurmerk
 5. kengetal van het land waarin de goedkeuring is verleend (1=Duitsland, 2=Frankrijk,3=Italië, 4=Nederland enz.)
 6. goedkeuringsnummer. De twee eerste cijfers geven aan conform welke versie van de ECE R 44-norm het kinderzitje is goedgekeurd (in dit geval ECE R 44/04)
 7. volgnummer
Verklaring van het ECE label

ECE R44/04

ECE R44/04 schrijft voor dat elke autostoel zoals hij wordt verkocht, getest is aan een voorwaartse aanrijdingstest, een achterwaartse aanrijdingstest en bij een rolbeweging van de wagen en deelt de autostoelen op in 4 gewichtscategorieën: groep 0, I, II en III. Deze wetgeving zal op termijn uitdoven, aangezien aan nieuwe autostoeltjes deze norm niet meer wordt toegekend.

Het i-Size label

i-Size (of UN R129) goedgekeurde autostoelen kunnen herkend worden aan goedgekeurde 'i-Size' label met i-Size indicatie. Verschillend met het ECE R44 label is de lengte classificatie. Deze lengte classificatie is specifiek van de betreffende autostoel. Voor de rest is het label qua uiterlijk gelijk aan het ECE R44 label.

Verklaring van het ECE label

i-Size UN R129

i-Size (R129) is sinds juli 2013 van kracht en stelt

 1. dat de autostoel nu ook wettelijk dient te worden onderworpen aan een zijwaartse aanrijdingstest,
 2. dat de autostoel dient te worden geïnstalleerd door middel van een Isofix aansluiting, om de kans op onjuiste installatie van de autostoel tot een minimum te beperken,
 3. dat het kind tot minimum 15 maanden tegen de rijrichting dient te worden vervoerd om ook bij frontale botsing een betere bescherming te bieden voor hoofd en nek
 4. en dat de keuze van de correcte autostoel samenhangt met de lengte van het kind i.p.v. het gewicht, om te voorkomen dat ouders te vroeg overstappen naar een groter stoeltje.
Label I-size

Dit resulteerde in een assortiment autostoelen die nog meer zijwaartse protectie hebben en die in groep I alleszins tijdelijk tegen de rijrichting kunnen geïnstalleerd worden.

Vermits nog niet alle auto’s zijn uitgerust met het Isofix systeem en daarom niet altijd "i-Size klaar" zijn en vermits niet alle fabrikanten de verplichte testen reeds hebben kunnen uitvoeren, is deze i-Size richtlijn nog niet verplicht, maar eerder een aanbeveling.

In België verplicht de wetgever het gebruik van een autostoel tot de lengte van 135 cm.

Paradisio: 100% veilig assortiment

Al onze autostoelen voldoen aan de ECE R44/04 of i-Size richtlijn. Bovendien werden met alle autostoelen uit ons assortiment bij de fabrikant zelf nog zwaardere testen uitgevoerd dan wordt voorgeschreven door de wet (bijvoorbeeld voorwaartse aanrijdingstesten aan hogere dan voorgeschreven snelheden, zijwaartse aanrijdingstesten, meervoudige rolbewegingen, ...).


Groepen

Baby (Groep 0 en 0+, 0 tot 13 kg, 40 tot 83 cm, 0 tot 15 maanden)

Groep 0 zijn de veiligheidsdraagmanden die zijn geschikt voor baby’s tot 10kg of ongeveer 1 jaar en en worden loodrecht op de rijrichting gemonteerd. Daarom worden ze minder aangeraden dan de autostoel groep 0+, vermits deze laatste net tegen de rijrichting in worden gemonteerd (zie onder). Ze kunnen wel een oplossing bieden voor heel lange ritten in de wagen, omdat het kindje met de rug werkelijk plat ligt in de veiligheidsdraagmand en daarmee de druk op de onderrug wordt verkleind.

Groep 0+ omvat de zitjes die tegen de rijrichting worden geplaatst. In de volksmond spreekt men van “de Maxi-Cosi”, al is Maxi-Cosi slechts één van de verschillende merken van autostoelen. In deze zitjes kunnen kindjes vanaf de geboorte tot maximaal 13kg worden vervoerd. Vermits het kindje tegen de rijrichting in wordt getransporteerd wordt bij een frontale botsing de nek van het kindje ontlast (de baby wordt in de schaal gedrukt en de druk wordt over de gehele ruggengraat verspreid). Dit is van belang indien je weet dat een baby een disproportioneel groot hoofd heeft ten opzichte van de rest van het lichaam en dat de nekspieren nog onvoldoende ontwikkeld zijn om dit voldoende te ondersteunen. Ook bij een zijwaartse aanrijding wordt de baby maximaal beschermd door de schaalvorm van het zitje en de bijkomende steun rond het hoofd.

De recente i-Size richtlijn houdt hiermee maximaal rekening en verplicht de verschillende fabrikanten dan ook om naast voorwaartse en achterwaartse tevens zijwaartse aanrijdingstesten uit te voeren. Omdat niet alle kinderen even snel even zwaar worden en om de keuze eenvoudiger te maken heeft men daarom beslist om voortaan rekening te houden met de lengte of “size” van het kind naar analogie met de kledingindustrie, vandaar de naam i-Size. Omdat de nek onvoldoende ontwikkeld is tot de leeftijd van 15 maanden verplicht deze richtlijn om het kind tegen de rijrichting te vervoeren tot 15 maand.
Indien het hoofd van het kindje boven de achterkant van de groep 0+ babyschelp uitkomt, dient overgeschakeld te worden op een grotere autostoel uit de volgende groep (de zogenaamde Groep I autostoelen). De lengte van de beentjes speelt hierbij hoegenaamd geen rol.

Bekijk onze autostoelen van groep 0+

Baby + Peuter (Groep 0+I, 0 tot 18 kg, 40 tot 105 cm, 0 tot 4,5 jaar)

Sommige fabrikanten hebben reeds ingespeeld op de i-Size wetgeving door een autostoel op de markt te brengen die deze nieuwe regelgeving perfect opvangt. In deze grotere autostoel kan het kindje langer blijven zitten en tot 15 maand tegen de rijrichting worden vervoerd. Daarna kan de autostoel worden gedraaid en kan het kind met de rijrichting mee worden vervoerd. Omdat deze autostoelen verschillende groepen overlapt spreekt men hier van de groep 0+I autostoelen.

Bekijk onze autostoelen van groep 0+I

Peuter (Groep I, 9 tot 18 kg, 67 tot 105 cm, 9 maanden tot 4,5 jaar)

Eens de baby te groot wordt (hoofdje komt boven de achterkant van de groep 0+ autostoel) dient te worden overgestapt naar de volgende groep. Wij raden aan om kindjes ten vroegste vanaf 10 kg met de rijrichting mee te vervoeren, net omwille van de boven reeds gestelde zwakke nekproblematiek. Na de uitdoving van de richtlijn ECE R44/04 zal het verplicht zijn om het kind tot 15 maand tegen de rijrichting te vervoeren. Hoewel het vandaag dus nog niet wordt verplicht (omdat niet alle auto’s hiervoor zijn geschikt of aangepast en de fabrikanten dus niet alle testen kunnen uitvoeren) wordt het wel aangeraden de kinderen zo lang mogelijk tegen de rijrichting in te vervoeren.

Deze categorie autostoelen bevat met andere woorden enerzijds zogenaamde "i-Size" groep I autostoelen met Isofix bevestiging die tot 15 maand tegen de rijrichting kunnen en daarna het kind met de rijrichting kunnen vervoeren (hiertoe behoren dus ook sommige Groep 0+I autostoelen) en de "R44/04" autostoelen die in bijna elk type wagen kunnen worden gebruikt hetzij met gordel, hetzij met Isofix bevestiging en waarin het kindje onmiddellijk met de rijrichting mee wordt vervoerd.

Ook hier geldt dat eens het kindje met het hoofd boven de maximale hoogte van de hoofdsteun komt of meer weegt dan 18 kg, er dient te worden overgestapt naar de zogenaamde Groep II/III autostoelen: de verhogingskussens.

Bekijk onze autostoelen van groep I

Peuter + Kleuter (Groep I/II/III, 9 tot 36 kg, 67 tot 150 cm, 9 maanden tot 12 jaar)

Sommige fabrikanten ontwikkelen autostoelen die progressief meegroeien met het kindje. Naast de reeds vernoemde groep 0+I autostoelen die geschikt zijn van 0 tot 18 kg of meer bestaan er ook de groep I/II/III autostoelen die progressief gebruikt kunnen worden tussen 9 en 36 kg. In eerste instantie (groep I gebruik) wordt het kindje vastgemaakt met de 5 punts gordel van de autostoel, daarna (groep II/III gebruik) worden deze verwijderd en wordt het kind vastgemaakt met de autogordel.

Bekijk onze autostoelen van groep I/II/III

Kleuter (Groep II en III, 15 tot 36 kg, 100 tot 150 cm, 3 tot 12 jaar)

Tot deze groep behoren de verhogingskussens die al dan niet met ruggensteun kunnen worden gebruikt. Gezien een ruggensteun superieure zijwaartse bescherming biedt (schouders en hoofd) en de gordel mooi laat aansluiten raden wij vooral deze verhogingskussens aan. In tegenstelling tot de autostoelen uit de groepen 0 en I waarin het kindje wordt vastgemaakt met een 5 punts harnas of bumper van de autostoel zelf, wordt in het verhogingskussen het kind vastgemaakt met de autogordel. Vermits de verhogingskussens meegroeien met de kinderen gaan deze mee tot voorbij het punt dat het wettelijk nodig is om een autostoel te gebruiken (in België 135 cm).

Ondertussen zijn ook in deze categorie verhogingskussens beschikbaar die kunnen vastgemaakt worden in het Isofix systeem van de wagen. Deze hebben als voornaamste voordeel dat de stoel steeds vast staat, ook als het kind niet meerijdt in de wagen.
Bij de verhogingskussens zonder dit systeem dient de stoel best te worden vastgemaakt met de autogordel, dus ook indien het kind niet meerijdt.

Het zijn alleen deze verhogingskussens, met extra zijwaartse en hoofdprotectie en die gebruik maken van het Isofix systeem die in aanmerking kunnen komen om ook de nieuwe i-Size testen te doorstaan.

Bekijk onze autostoelen van groep II en III

Bevestigingssystemen

Een goede installatie van de autostoel is van levensbelang!

Uit onderzoek van Task Force Kinderveiligheid blijkt immers dat 73% van de autobezitters de jonge kinderen (0-4 jaar) niet veilig vervoert in de auto, hetzij door het niet strak trekken van de gordel, hetzij door een gedraaide gordel te installeren, hetzij door het zitje in de verkeerde rijrichting te plaatsen. Ook worden vaak verouderde of niet goed passende of zelfs geen stoeltjes gebruikt, hetgeen aanleiding kan geven tot boetes (recent nog verhoogd door de wetgever) of een weigering tot financiële tussenkomst door de verzekeraar tot zelfs gerechtelijke vervolging.

Het moge duidelijk zijn dat dit alles ernstige gevolgen kan hebben voor de veiligheid van het kind.

Er zijn twee verschillende manieren om een autozitje stabiel in de auto te plaatsen:

Met de autogordel

De klassieke manier om een autostoel te installeren is met behulp van de autogordel. Die moet steeds zo strak mogelijk aangespannen worden en mag nooit gedraaid zitten. Vaak hebben de autostoeltjes met autogordel nog een bijkomende manier om de gordel strakker te spannen. Voor een correcte installatie in de auto is het daarom aangewezen om de handleiding van de fabrikant zorgvuldig te lezen en te volgen.

Met Isofix

Isofix is een systeem waarmee de autostoel kan worden vastgehecht in de wagen en dit door middel van twee haken. Deze haken aan de autostoel dienen te worden vastgeklikt in de hiervoor voorziene bevestigingspunten in de auto (2 metalen haken die zich tussen de rug en de zit van de zetel in de wagen bevinden en die op zich zijn verbonden met het chassis van de wagen). Er dient te worden nagekeken of de auto is uitgerust met het Isofix systeem vermits dit nog steeds niet bij alle auto’s het geval is.

Er bestaan verschillende manieren om een autostoel met Isofix te verankeren in de wagen: hetzij via de twee aanhechtingspunten (voorzien van een gele kleur voor groep 0+ en groep I autostoelen) die aan de autstoel zelf zijn vastgemaakt, hetzij door gebruik te maken van een afzonderlijke Isofix basis die eerst wordt vastgemaakt in de wagen en waarop de autostoel dan kan worden vastgeklikt.

Een veilige bevestiging met Isofix vereist ook een zogenaamde derde verankeringspunt, naast de twee haken waarin de autostoel wordt vastgeklikt en dit om voorwaartse en zijwaartse rotatie te beperken.

Dit kan gebeuren door middel van een top tether aansluiting, waarbij de autostoel met behulp van een extra riem wordt vergrendeld met de wagen (meestal achterin de koffer en aangeduid met een scheepsanker symbooltje).

Soms kan het ook zijn (zoals bij de afzonderlijke Isofix basissen waarop autostoelen kunnen worden gemonteerd) dat de autostoel(basis) is uitgerust met een uitschuifbare afsteunpoot die op de bodemplaat van de auto kan worden vastgezet. Deze versie mag niet worden gebruikt bij auto’s met een opbergruimte onder de voeten van de passagiers.

Het is ten zeerste aangeraden precies na te gaan welke oplossing voor je wagen het beste geschikt is.

Het internationale Isofix systeem wordt beschouwd als de veiligste (vast aan chassis wagen), eenvoudigste (vastklikken) en snelste (tegenover gebruik van de autogordel) manier om een kinderautostoeltje op de juiste manier in de auto te installeren mede door visuele (rode versus groene kleur) en/of auditieve (geluidsignaal) feedback aan de installateur.


Gouden tips bij het aankopen van een autostoel

 • Koop nooit een autostoel op de groei, maar zorg ervoor dat het zitje vanaf het begin goed past bij gewicht en lengte van het kindje. Zo dienen de schouderriempjes steeds boven (niet naast of achter) de schouders te lopen met een maximum van twee vingerdiktes boven de schouders.
 • Stap tijdig over naar een volgende groep.
  Bij een autozitje uit de groep 0+ mag het hoofdje van de baby niet boven de rand van het stoeltje uitsteken. Deze rand vangt immers de klap op van de voorliggende zetel bij een aanrijding! Daarom dient te worden overgestapt naar een groep I.
  Bij een groep I autostoel mag de rug niet gekromd zitten omdat de schouders tegen de hoofdsteun duwen, of mag het hoofdje niet boven de hoogste positie van de hoofdsteun uitsteken. In dat geval dient te worden overgestapt naar een groep II/III.
 • In België, net zoals in Nederland en het Verenigd Koninkrijk is een autostoel verplicht tot 135 cm. Hou er echter rekening mee indien u naar het buitenland reist, dat daar andere verplichtingen kunnen gelden (Bijvoorbeeld: Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Zwitserland verplicht dit tot 150 cm, in Frankrijk is een aangepast zitje nodig tot 10 jaar).
 • Mensen met rugproblemen zijn al eens gebaat bij het kopen van een autostoel met een draaibare basis. Op deze manier kan het zitje in de richting van het portier worden gedraaid en kan de ouder door eenvoudig door de knieën te buigen het kind installeren in de autostoel. Eens het kindje correct werd vastgemaakt in de autostoel kan deze dan gedraaid worden in of tegen de rijrichting al naargelang het model.
 • Onze gecertificeerde consulentes in de winkels worden uit eerste hand, dus rechtstreeks van de fabrikant, en op regelmatige basis opgeleid en getraind om ons assortiment autostoelen correct te installeren en om dit aan te leren aan onze klanten. Het is daarom steeds aangewezen om even langs te komen en u ervan te vergewissen wat de verschillende voor- en nadelen zijn van de verschillende modellen.
 • De veiligste plaats voor een autostoel blijkt in het midden achteraan te zijn (omwille van de drastische vermindering in de kans op een zijwaartse impact) zo niet rechts achter de passagier. Indien u om een of andere reden een autostoel tegen de rijrichting vooraan op de passagiersstoel zou wensen te installeren dient u zich ervan te vergewissen dat de airbag is uitgeschakeld.
 • Wat te doen na een ongeval? Sommige bedrijven zoals de fabrikant van merken zoals Maxi-Cosi, Bébé Confort en Quinny voorzien voor de eerste eigenaars (dus geen tweede hands autostoelen) een gratis vervanging van de autostoel na een ongeval. Dit om net te voorkomen dat de autostoel niet meer veilig is na een ongeval, ook al lijkt deze op het eerste zicht nog in orde. Andere fabrikanten zoals Britax Römer geven na een ongeval je nieuw aangekochte autostoel een gratis revisie. Het mag nu wel duidelijk zijn dat dit geen overbodige luxe is!
 • Kindjes met heupproblemen zoals heupdysplasie kunnen soms ter behandeling een gipsbroekje of spreidbroekje krijgen die de beentjes in een gespreide houding forceert. Niet alle autostoelen zijn hierop voorzien of hebben een zitting die breed genoeg is. Weet dan dat de fabrikant van de merken Maxi-Cosi, Bébé Confort en Quinny hiervoor een autostoel hebben aangepast aan deze situatie: de Opal HD.
  De Opal HD zorgt ervoor dat de kindjes met heupdysplasie meer beenruimte hebben en een betere ruggensteun genieten zodat ze in alle veiligheid en comfort kunnen meereizen met de wagen. Ouders die reeds een Maxi-Cosi autostoeltje hadden gekocht en die met de situatie worden geconfronteerd kunnen gratis gebruik maken van de Opal HD en dit voor de duur van de behandeling. Dit bruikleenstoeltje wordt thuis geleverd en kan kosteloos worden geretourneerd wanneer de behandeling niet meer nodig is. Heb je nog geen Maxi-Cosi autostoeltje gekocht, kan je dit huren aan een redelijke prijs. Alle informatie vind je via deze link.
 • Een Groep 0+ autostoeltje is geen draagmand. Soms wordt de autostoel gemonteerd op het frame van een wandelwagen, en voor korte uitstapjes is dit zeker gemakkelijk. Voor langere perioden (langer dan twee uur na elkaar) is dit echter af te raden. De autostoel is zo ontwikkeld dat de baby zich in een beschermende cocon bevindt. Helaas betekent deze ergonomische houding ook dat de meeste druk van het lichaam zich bevindt op de onderrug van het kindje. Zeker de eerste maanden is een horizontale positie van belang voor de ontwikkeling van de rug. Er wordt daarom aangeraden om een baby niet langer dan twee uur continu in een groep 0+ autostoeltje te leggen. Uitzondering hierop zijn de autostoeltjes die volledig horizontaal kunnen zoals de Cloud Q van Cybex.
 • Tenslotte is de veiligheid van je kind de investering in een degelijke en veilige autostoel meer dan waard. Hoe aantrekkelijk het op het eerste zicht ook mag lijken, het is niet verstandig om een tweedehands zitje te kopen. Het is immers voor niemand met het blote oog zichtbaar of te controleren of een autozitje van binnen (binnen in de plastic of polystyreen die zorgen voor de schokabsorptie) gescheurd, gedeukt, poreus is door veroudering of andere schade heeft opgelopen. Net zoals bij een valhelm van een motor kan dergelijke onzichtbare schade de veiligheid van de autostoel negatief beïnvloeden of zelfs helemaal teniet doen. Indien u een ongeval heeft gehad met een autostoel is het daarom ook aangeraden deze niet meer te gebruiken.
 • Wenst u nog meer informatie over de veiligheid van uw kind in de auto? Dan kan u terecht op de website www.kinderenindeauto.be van het VIAS (vroegere BIVV).

Zie je door de bomen het bos niet meer?

Vind je autostoel

Onze handige keuzehulp begeleidt je in je keuzeproces doorheen het assortiment van autostoeltjes en kiest voor jou de meest geschikte autostoelen gebaseerd op je antwoorden!

In enkele muisklikken helpen we jou om het veiligste en meest comfortabele autostoeltje voor jouw kleine spruit te vinden.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang als eerste alle nieuwtjes!